Blackboard

Blackboard er AU’s fælles e-læringsplatform, som bruges til læringsmateriale, aktiviteter og kommunikation mellem underviser og studerende out-of-class.

Læringsmateriale kan produceres direkte i Blackboard vha. en avanceret teksteditor og læringsmoduler, eller du kan uploade PowerPoints, video eller andre filer, som du allerede har produceret.

Blackboard har også mange værktøjer til aktiviteter f.eks. kollaborative værktøjer som blog, wiki og diskussionsforum, samt værktøj til test, opgaveaflevering, peer assessment, rubrics mv. Desuden kan en mængde værktøjer indlejres i Blackboard og bruges der. Det gælder f.eks. Padlet eller ThingLink.

Strukturer din Blackboard side

Det er vigtigt, at du strukturerer din Blackboard-side, så studerende nemt kan finde undervisningsmateriale. Vi har valgt en overordnet menu på Health, så menuen fremstår ensartet uanset hvilket kursus, man følger.

Den del af menuen, der består af materiale og kursusaktiviteter, skal du selv redigere. Brug f.eks. en tidsmæssig eller emnemæssig opdeling. Koordiner gerne med andre undervisere på uddannelsen, så det bliver ensartet.

Andre værktøjer: