ZOOM

Vi anbefaler at du anvender Zoom som videokonferencesystem til at afvikle synkron fjernundervisning, dvs. både forelæsninger og holdundervisning. Zoom kan også bruges til at optage og derefter uploade forelæsningen og holdundervisningen, som derved kan deles med de studerende på Blackboard. Vær dog opmærksom på, at videoer, som skal ses asynkront, er bedst når de er korte sekvenser på max 10 minutter og i god kvalitet, hvilket kan kræve at du skal tage nogle sekvenser om – og det er svært at gøre hvis du samtidig er synkront online med de studerende.

Guides til ZOOM

Zoom i praksis

Brug af Zoom til online undervisning