Ressourcerum for studenterundervisere

Universitetspædagogik for studenterundervisere

Studenterundervisere på AU Health er en stor ressource, og vi bør derfor bidrage til at udvikle en kultur, hvor det er almindeligt at diskutere undervisning og studerendes læring med hinanden. Som studenterundervisere har I et indgående kendskab til uddannelses- og undervisningsforløbet for studerende, da I selv har gennemgået det tidligere. Derfor har I forståelse for, hvilke emner og fagområder der kan være vanskelige, og hvordan man kan arbejde mere aktivt med dem. Derved fungerer studenterundervisere som ressourcepersoner for de studerende – en person der ved, hvad det vil sige at studere og har gjort sig nogle erfaringer, som han/hun kan stille til rådighed for de studerende.

Samtidig indgår studenterundervisere i et større undervisningsteam og har ikke nødvendigvis indflydelse på et kursus' opbygning og struktur, men har dog råderum for egen undervisning. Derfor er det essentielt, at studenterunderviseren orienterer sig i kursets læringsmål og eksamensform, og udarbejder en forventningsafstemning med kursets andre undervisere, medstudenterundervisere og de studerende for derved at kunne forberede egen undervisning bedst muligt [brug Studieaktivtetsmodellen til at lave en forventningsafstemning, som I også kan læse mere om i CESUs inspirationskatalog].

Denne ressourceside skal være med til give studenterundervisere redskaber til at planlægge, gennemføre og evaluere deres egen undervisning. Ambitionen med at tilbyde studenterundervisere pædagogisk støtte er at få opbygget en kultur på Health, hvor god undervisning får en endnu tydeligere og klarere stemme, og hvor der bliver søgt nye muligheder for at optimere de studerendes læring, jeres pædagogiske kompetencer og dermed sikre kvaliteten på uddannelserne.

Bliv også en del af vores attachénetværk for studenterundervisere på AU Health, hvor der er mulighed for at idé- og erfaringsudveksle internt i jeres undervisningsmiljø mellem studenterundervisere og på tværs af institutter. Se videoen og find netværket.

CESU vil desuden tilbyde studenterundervisere en række kurser og workshops i løbet af året, der vil give nye perspektiver på undervisning gennem en række forskellige aktiviteter, erfaringsudveksling og oplæg. Herved kan CESU hjælpe studenterundervisere med at tilrettelægge og gennemføre undervisning i praksis, sådan at de studerende får et godt udbytte. Det faglige indhold kan bl.a. byde på:

  • Educational IT
  • Metoder til studenteraktiverende læring
  • Præsentationsteknik
  • Pædagogiske begreber, bl.a. læring, undervisning, alignment eller taxonomi
  • At give og modtage god feedback
  • M.v.

Såfremt der er andre emner, I måtte finde interessante, så er I mere end velkomne til at henvende jer med jeres ideer.

Varighed: 2-7 timer/session

Antal deltagere: 4-12

Tidspunkt: Januar, april, september og november + online forum.