Videoplanlægning med storyboard

Et storyboard eller drejebog er et vigtigt redskab til at planlægge og producere en kort undervisningsvideo eller video-præsentation. Ideen med et storyboard er at vise manuskript og billede side om side, så man let kan danne sig et overblik over forløbet i videoen. Det kan udfyldes enten elektronisk eller i hånden – CESU’s skabelon kan hentes her.

Fordelen ved et storyboard er, at det gør det let at holde styr på optagelser og scener under redigeringen, både for én selv og i samarbejdet med andre. Når storyboardet er på plads, kan man hurtigt danne sig et overblik over materialet, dvs. hvilke klip, der skal optages, og hvilken grafik, der skal findes. Inden man begynder redigeringen af videoen, bør man samle materialet på computeren og lægge det hele i samme mappe som filmprojektet.

Hvordan bruges et storyboard?

CESU’s storyboard er delt op i to store kolonner, hvor videoens scener er nummereret nedad. Hver række afspejler en scene, der kan være en præsentation, et nedslag, en afrunding og lignende. Højre kolonne viser narrationen i videoen, enten i stikordsform eller som fuldt manuskript. Venstre kolonne viser det billede, som optræder i den endelige video – fx ansigtet på speakeren, et billede, en grafik, en animation, et slide/dias, en overskrift eller en instruktionsvideo. I videoer bør man holde billede-siden så enkel som muligt, både så modtageren ikke bliver overvældet af information, og fordi mange videoer (modsat PowerPoints) også bliver set på små mobilskærme.

Eksempel på storyboard og færdig video

Eksempel på et udfyldt storyboard... (klik for at forstørre)

... og den endelige video (klik for at afspille)

Opbygning af video

Videoen kan planlægges efter Hachmann og Holmboe’s model for "den gode video", hvor emnet bliver delt op i en præsentation, 1-3 nedslag i stoffet samt take home messages til afrunding (se Hachmann og Holmboe 2015). Præsentationen kan fx være af videoens læringsmål eller en undersøgelses formål, og afrundingen vil være en opsummering eller konklusion på det. Midten består af 1-3 nedslag, hvor du fx præsenterer en teori, forklarer et begreb, viser en undersøgelses resultater eller demonstrerer en procedure. På den måde bygger nedslagene en bro mellem præsentationen og afrunding, og den vil typiske komme ind på de ting, der er svære eller essentielle at forstå for de studerende. Som udgangspunkt kan det være en fordel at tænke hvert punkt som en scene på storyboardet, der har et nyt visuelt nedslag. Derudover bør man bruge en genkendelig intro og outro til videoerne.

Eksempel på en tidslinje med præsentation, nedslag og afrunding. Tidsangivelserne tager udgangspunkt i at den endelige video varer 2 minutter.

Gode råd til storyboards

  • En video bør maksimalt vare 6 minutter (se Guo 2013). Hvis et emne tager længere tid at forklare, bør du opdele den i mindre videoer, der hver for sig følger opbygningen med præsentation, nedslag og take home messages.
  • Brug storyboardet til at inddele manuskriptet i mindre scener, der afspejler et nedslag, og optag scenerne én for én. Det letter redigeringsarbejdet, fordi hver scene bliver let at flytte rundt på eller tage om.
  • Overvej hvilke billeder, grafik, animationer eller videoer, der er mest relevant at vise og hold billedsiden så enkel som mulig. En god tommelfingerregel er en grafik pr. scene/nedslag.
  • Alle videoer bør bruge en genkendelig intro og outro – hent fx CESU’s skabelon.
  • Vis gerne dig selv på skærmen, når du præsenterer dig og når du afrunder.

Kontakt

RessourcerMere information

  • Hachmann, Roland og Peter Holmboe: Flipped learning - mere end bare video. København : Nyt Teknisk Forlag, 2014 (p 95-113)
  • Hachmann, Roland og Peter Holmboe: Flipped learning - Flip med video. Odense : Praxis - Nyt Teknisk Forlag, 2015
  • Guo, Philip: "Optimal video length for student engagement" (13/11 2013) in edX: https://www.edx.org/blog/optimal-video-length-student-engagement/

Andre værktøjer: