What is blended learning?

HEHE

[Translate to English:]

Traditionelt har undervisningsforløb foregået ved undervisning af de studerende til forelæsninger og holdundervisning in-class. En modsætning hertil er ren online undervisning out-of-class, hvor der ikke er fysisk møde mellem underviseren og de studerende.