Publications

Reports from CESU. 

Some of the reports are only available in Danish.

2017

Educational Activities among Teaching Faculty at Health, Aarhus University – Faculty Development Questionnaire 2016 (in English) - Download here.

                 

2016

En kortlægning af de studerendes personlige baggrund samt motivation for og forventninger til deres kandidatuddannelse - download here.

Rekruttering af mænd til odontologistudier - download here

Status og handlingsplan for Blackboard-projektet på Health 2016 - download here.

Dyadetræning på medicin – download here.

Optagelsessamtaler på medicinstudiet - download here.

                 

2015

Status og handlingsplan for Blackboard-projektet på Health 2015 - download here.

Forskningsåret som karriereplatform - download here.

Uhensigtsmæssige uddannelsesforløb i lægers uddannelse - download here.