Omlægning med brug af video

Zoom

  • Vi anbefaler at du anvender Zoom som videokonferencesystem til at afvikle synkron fjernundervisning, dvs. både forelæsninger og holdundervisning. Zoom kan også bruges til at optage og derefter uploade forelæsningen og holdundervisningen, som derved kan deles med de studerende på Blackboard. Vær dog opmærksom på, at videoer, som skal ses asynkront, er bedst når de er korte sekvenser på max 10 minutter og i god kvalitet, hvilket kan kræve at du skal tage nogle sekvenser om – og det er svært at gøre hvis du samtidig er synkront online med de studerende.

Videoer

  • Brug Blackboard til at uploade videoer - både for underviser og studerende - eller lav en eksisterende video-fil om til en video med multiple choice quiz.
  • Som alternativ til den synkrone fjernundervisning kan du lave en række Digitale præsentationer eller undervisningsvideoer. Her kan blandt andet Soapbox eller Screencast-O-Matic være anvendelige programmer til at optage det der foregår på ens skærm, en selv og lyden.