Tilpasning af kursusaktiviteter til understøttelse af studerendes selvstændige læring og interaktion

Undervisningen og de studerendes læring skal understøttes bedst muligt under de givne omstændigheder. Dette handler først og fremmest om at hjælpe de studerende til at arbejde endnu mere selvstændigt med stoffet i den kommende tid samt at kommunikere ofte og præcist. Her er eksempler på, hvordan du tilpasser kursusaktiviteter til understøttelse af studerende læring og interaktion.

Design hjemmeopgaver til grupper

  • For at skabe et interaktivt læringsmiljø mellem de studerende kan du opretter læringsgrupper på Blackboard (brug gerne allerede etablerede studiegrupper) og designe hjemmeopgaver, spørgsmål og øvelser via Blackboard; men som underviser kan du også bruge teknologi til at skabe et dynamisk og interaktiv læringsmiljø ved at give studerende mulighed for at interagere med hinanden.
  • Online skriftligt samarbejde, der skaber rammer om gruppearbejde blandt andet ved hjælp af Google Docs eller diskussionsforum via Blackboard. Eksempel på brug af peer-feedback: casen om ”Større skriftlig gruppeopgave med peer feedback”.