Forsk i din egen undervisning

Som forsker og underviser opfordres du til at bruge en forskningsinformeret tilgang til din undervisning. Det betyder at du arbejder med fagdisciplinær viden, praktisk viden og videnskabelig viden kombineret med indsigt i studerendes læring. Eksempelvis, hvilken effekt har studenteraktiverende undervisning på udvikling af studerendes motivation og motiver eller tilegnelse af viden?

Formålet med at vælge denne praksisforskningstilgang er at udforske din egen uddannelsespraksis. Vi trækker på tre forskningsområder for at støtte din udforskning af din undervisning. 1) SOTL 2) disciplin-baseret didaktik og 3) forskningsmetoder.

Når målet er at bidrage til videnskabelig viden om akademisk uddannelse inden for en bestemt disciplin eller kursusdidaktik, henviser vi til disciplinbaseret uddannelsesforskning (DBER) eksempelvis ”medicinsk uddannelse”/”medical education”. Både SOTL og DBER er forskningsinformerede tilgange til uddannelse uden klar adskillelse, men de udgør et kontinuum. For at udforske din praksis kan forskningsmetoder, oftest hentet fra samfundsfagene (spørgeskema etc.) være nyttige.

Som forsker og underviser vil du ved at lave praksisundervisningsforskning bidrage til viden om: Hvad der fungerer og hvorfor? Det vil sige eksempelvis: Hvad lærer dine studerende, du som underviser, dine kollegaer som følge af undervisning (en pædagogisk intervention)? Det fremmer ikke blot din forskningsmæssige karriere at du kan publicere inden for dit fag, men også kvalitetsundervisning at du kan udforske læring og uddannelse.

Derudover tilskynder dit engagement i praksisuddannelsesforskning at du får metoder til at tænke mere kritisk over din egen undervisning og til at blive inspireret til at innovere de uddannelse du er involveret i.

CESU understøtter din vej ind i en videnskabelig tilgang til dit undervisningsdesign og evaluering af din undervisning gennem individuelle møder, sparring og større møder og eventuelt deciderede forskningssamarbejder hvor vi planlægger en publikation.