Forskningsaffiliering

Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser (CESU) tilbyder alle med interesse i forskning i sundhedsvidenskabelige uddannelser at blive tilknyttet centret som forskningsaffilieret.

Fordele

  • Have mulighed for samarbejde med CESU-ansatte i relation til forskningsaktiviteter på uddannelsesområdet
  • Mulighed for at opretholde og udvide netværk inden for sundhedsvidenskabelig uddannelsesforskning
  • Mulighed for at anføre affiliering til CESU ved ansøgning om forskningsmidler og ved relevante præsentationer
  • Vil modtage nyhedsbrev og invitationer til arrangementer på CESU

Forventninger

  • Bidrage til den sociale og faglige kultur på CESU f.eks. gennem deltagelse i forskningsgruppemøder
  • Fremsende årlig oversigt over uddannelsesrelaterede forskningsmæssige aktiviteter med henblik på at blive inkluderet i CESU Årsrapport

CESU forskningsaffilierede har ikke en formel forskningsaftale med CESU og er ikke forpligtet til at bidrage til centrets øvrige drift.

Udpegning som CESU forskningsaffilieret sker for en 3-årig periode (med mulighed for forlængelse) ved fremsendelse af ansøgning vedlagt CV og forskningsområde, hvorefter ledelsen på CESU træffer beslutning med afsæt i nedenstående kriterier.

Kriterier

  • Have en ph.d.-grad inden for en relevant disciplin
  • Forsker inden for emner med relevans for CESU og i relation til sundhedsvidenskabelig uddannelse