Forskningsprojekter

Forskningsprojekterne på CESU skaber ny viden om samspillet mellem undervisning, uddannelsesmiljø og individuel faglig udvikling på de sundhedsvidenskabelige uddannelser og i den lægelige videreuddannelse.

Herigennem bidrager CESUs forskning til styrkelse af de pædagogiske kompetencer hos undervisere på de sundhedsvidenskabelige uddannelser og hos uddannelsesledere i den lægelige videreuddannelse.

Forskningen tager udgangspunkt i en konstruktivistisk forståelse af læring, og der anvendes en kombination af både kvalitative og kvantitative metodiske tilgange.Vores styrke er et tæt samarbejde på tværs af fagligheder inden for universitetspædagogik og sundhedsvidenskabelig forskning. 

Forskningen tager udgangspunkt i en konstruktivistisk forståelse af læring, og der anvendes en kombination af både kvalitative og kvantitative metodiske tilgange.Vores styrke er et tæt samarbejde på tværs af fagligheder inden for universitetspædagogik og sundhedsvidenskabelig forskning.