Journalclub

Der afholdes journal club ved Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser for alle interesserede forskere inden for forskningsfeltet sundhedsvidenskabelig uddannelse.

Formål:

Formålet med CESU’s journal club er at stimulere til kritisk artikellæsning, især ved at skærpe de forskningsanalytiske kompetencer. Herudover vil der også være et socialt samlende element i journal club’en. Der lægges vægt på en kritisk anerkendende tilgang i læsningen.

Da gruppen er stor, vil der være variation i valget af emner og deltagererfaring, og ikke alle vil spille en lige fremtrædende rolle i diskussionen hver gang.

Metode:

Der afholdes et møde månedligt, undt. juli måned. Deltagerkredsen omfatter både nye og erfarne forskere. Kredsen består aktuelt af centerets lektorer og adjunkter samt centerets ph.d.- og forskningsårsstuderende. Der er herudover også eksterne deltagere med særlig interesse for forskningsfeltet, fra eksempelvis hospitaler og færdighedslaboratorier.

Valg af artikel går på skift mellem de tilmeldte deltagere, og det tilstræbes, at alle har valgt en artikel til journal club inden for et år.

Der vil typisk være én artikel til diskussion. Den udsendes senest én uge før. Hvis der er tale om en omfattende eller svært tilgængelig artikel, tilstræbes det, at der udsendes en ”læsevejledning” sammen med artiklen. Undtagelsesvist kan der være tale om et kapitel fra en bog eller flere sammenhængende artikler.

På mødet fremlægger den, der har valgt, kort artiklen og de vinkler, der foreslås drøftet. Vedkommende fungerer også som mødeleder / facilitator og afslutter debatten med en opsummering og konklusion, der også omfatter ”hvad lærte vi?”.

Yderligere oplysninger og kontakt:

Ønsker du at deltage i CESU’s journal club eller bare høre nærmere om den, er du velkommen til at kontakte Mette Krogh Christensen på e-mail: mkc@cesu.au.dk.