Praksisbaseret sundhedsvidenskabelig uddannelsesforskning

Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser understøtter praksisbaseret sundhedsvidenskabelig uddannelsesforskning. Praksisbaseret sundhedsvidenskabelig uddannelsesforskning foregår i et tæt samarbejde mellem en forsker og en praktiker (f.eks. en læge eller en underviser) med henblik på at svare på praksisnære spørgsmål, der konkret kan skabe viden om  og viden for praktikerens arbejde.

Praksisbaserede forskningsprojekter er desuden kendetegnet ved at have en begrænset varighed. Der arbejdes derfor med projekter med en udstrækning på mellem 10 og 60 arbejdsdage for den involverede praktiker.

Tiltaget er inspireret af Knud Ramians begreb om research light, som du kan læse mere om her