1-1 pædagogisk konsultation

Særligt om corona

Besøg denne underside for at læse mere om CESU's tilbud og tiltag ifm. lukningen. Her finder du bl.a. vejledninger, tilmelding til workshops, info om fjernundervisning mv.

Indhold: Den pædagogiske konsultation er et tilbud om personlig målrettet pædagogisk konsultation, hvor du kan drøfte dine overvejelser om tilpasning af undervisningen som følge af den fysiske nedlukning af universitet og/eller som følge af omlægning til en anden eksamensform.

Du får mulighed for at drøfte og få sparring på pædagogiske aktiviteter og udfordringer (inkl. eksamensaktiviteter), så de studerende gennem opgaver eller undervisningsaktiviteter får mulighed for at stifte bekendtskab med den ny undervisningsform eller ny eksamensform frem mod eksamenen.

Konsultationen foregår som en times pædagogisk facilitering via Zoom, hvor en af CESU’s pædagogiske konsulenter hjælper dig med at kvalificere dine pædagogiske overvejelser i forhold til konkrete og aktuelle udfordringer med undervisning og/eller eksamen. Store som små udfordringer er velkomne.

Det pædagogiske format for konsultationen er kollegial supervision, hvor vi går spørgende og nysgerrigt til værks med henblik på at kunne træffe en velovervejet beslutning om videre handling. Det betyder, at vi arbejder med en udfordrende tilgang, hvor vi bestræber os på at se ”sagen” fra flere sider for at kunne træffe et mere kvalificeret valg med afsæt i pædagogisk/didaktisk forskning og teori suppleret af erfaringsbaseret god praksis fra undervisning på de sundhedsvidenskabelige uddannelser.

Hvis du har brug for mere teknisk-pædagogisk support, kan den pædagogiske konsulent også være behjælpelig med at etablere kontakt til en af vores EDU-IT-konsulenter.

Forberedelse: 

  • Du skal forberede en kort præsentation (tekst på et par linjer eller en ganske kort video) af din pædagogiske problemstilling og sende den til underviseren dagen før konsultationen.
  • Have en PC, headset og webcam.

Undervisere: Kamilla Pedersen, Liv Tholstrup, Mette Krogh Christensen og Peter Musaeus. Der vil kun være én underviser til stede pr. workshop.

Deltagere: Kursusledere og undervisere ved AU Health

Maks. antal deltagere pr. konsultation: 1 -3 undervisere, som er tilknyttet samme kursus og har samme pædagogiske problemstilling. Bemærk: kun én person kan tilmelde sig workshoppen, men som sagt må I gerne være op til 3 deltagere. Giv venligst besked om deltagerantal ved tilmelding.

Varighed: 20-60 minutter 

Tilmelding: tilmeldingsfristen er 24 timer før den enkelte konsultations starttidspunkt. Tilmelding foregår via linket ud for hver konsultation herunder.  

Tidspunkter: 

UGE 34

UGE 35

Du er tilmeldt, så snart du modtager en bekræftelse fra bookingsystemet Conference Manager. 

OBS! Du modtager et direkte link til konsultationen i bekræftelsen. Dette link skal du bruge til at tilgå din konsultation på det tidspunkt, du har booket.

Hvis du ikke får en plads til din valgte konsultation, kan du komme på venteliste. Du kommer på venteliste ved at tilgå samme link som ved tilmelding og skrive dig op. Herefter kan du enten få en plads, hvis der bliver en ledig til en af de i forvejen planlagte konsultationer, eller vi kontakter dig når der kommer en ny. 

Du er desuden altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for personlig assistance med Zoom.