EDU-IT Week-workshop: Digital understøttet vejledning

WORKSHOPPEN ER LUKKET FOR TILMELDING

Deltagere: Senioransatte 

Formål:

Dialogen, interaktionen og dynamikken i et vejledningsforløb og -møde ændres, når ansigt til ansigt er erstattet af eller suppleret med digitale værktøjer og online kommunikation. Vejlederne og studerende vil opleve, at kommunikationen nu er:

  • Multimodal: Dialog er blevet en kombination af det talte ord, det skrevne ord, billeder, lyd og video, som kan bruges før, under eller efter vejledningsmødet.
  • Dobbelthed: Hvis flere digitale platforme og værktøjer bruges sammen (fx LMS-system, sociale medier og samarbejdsmedier), kan ikke kun én, men flere samtaler finde sted samtidig. De forskellige dialoger er ikke altid justeret og koordineret.
  • Forskudt: Mens mødet fra ansigt til ansigt er synkront, er mange former for kommunikation online asynkrone, hvilket betyder at du kan skrive i den samme strøm, men ikke nødvendigvis på samme tid.

Formålet med workshoppen er at introducere og arbejde med forskellige kompatible digitale vejledningsværktøjer, og hvordan det kan være praktisk anvendeligt ind i jeres vejledningspraksis og kontekst til at understøtte de studerendes læring og tilgodese vejledningsforløbet. Vi vil diskutere den pædagogiske brug af bl.a. Kaizena og Soapbox [lydapplikationer og programmer], samt blive introduceret for praksiseksempler, og have mulighed for at erfarings- og idéudveksle med kollegaer.

Indhold:

Kl. 09.00 – 09.30: Oplæg om learning design og blended learning med henblik på at I skal konkretisere og videreudvikle på jeres vejledningsforløb, og hvordan digitale vejledningsværktøjer kan inddrages.

Kl. 09.30 – 10.00: Præsentation og demonstration af digitale vejledningsværktøjer, herunder introduktion til praksiseksempler og de pædagogiske principper

Kl. 10.00 – 10.15: Kaffepause

Kl. 10.15 – 11.30: Aktivitet: Videreudvikle jeres vejledningsforløb vha. learning design-modeller, og afprøvning af de forskellige digitale vejledningsværktøjer. Der er mulighed for at få hjælp fra en CESU-konsulent og en studentermedhjælper (indbygget pauser efter behov).

Kl. 11.45 - 12.00: Afrunding ved erfaring- og idéudveksling, samt evaluering

Forberedelse:

Reflekter over, hvordan et typisk vejledningsforløb med dine studerende ser ud, og om du har nogen erfaringer med at inddrage digitale vejledningsværktøjer. Forhold dig desuden til, hvad din pædagogiske formål er og om du har nogen udfordringer i dit nuværende vejledningsforløb, som du har et behov eller et ønske om at educational IT kan imødekomme.

Sprog:

Workshoppen afholdes på dansk, medmindre deltagerne anmoder om, at kurset gennemføres på engelsk

Varighed:

3 timer. Denne workshop kan også skræddersyes til et undervisningsteam eller til faglige arrangementer på institutter og afdelinger.

Antal deltagere:

4-12 deltagere

Tidspunkt:

Fredag d. 23. oktober 2020, kl. 09.00-12.00

Sted: Online. Du modtager et link til workshoppen i din tilmeldingsbekræftelse. Linket til workshoppen findes desuden nederst på denne side.

Forplejning:

Forplejningen vil bestå af kaffe, vand og småkager.

Materiale/pc:

Medbring en bærbar computer, og eventuelt noter på jeres forberedelse.