EDU-IT Week-workshop: Feedback og peer feedback

WORKSHOPPEN ER LUKKET FOR TILMELDING

Deltagere: Undervisere på Health

Formål: Feedback har til formål at fremme og understøtte dine studerendes løbende læringsproces, hvor vi som undervisere skal være opmærksom på feedback-kriterierne, den studerendes forståelse af feedbacken og give dem mulighed for at anvende og handle på denne feedback fremadrettet. Peer feedback er en aktivitet og en dialog, der kan skabe indsigt i den studerendes egen læring både gennem den forberedelse, der er nødvendig for at give feedback til medstuderende og gennem selvevaluering af eget arbejde ved gennemlæsning og revision af andres.

Formålet med workshoppen er at introducere og arbejde med digital feedback og peer feedback både med hensyn til udvikling af aktiviteter, praktisk anvendelse af de digitale værktøjer og anvendelse i undervisningen.

Indhold:

Workshoppen vil foregå som en kombination af oplæg, hands on-øvelser, dialog og refleksion i forhold til egen undervisningspraksis.

De digitale værktøjer vi vil gøre brug af er:

  • PeerGrade, som er et system til håndtering af peer feedback på afleveringer
  • Blacboard blog og diskussionsforum, som kan bruges til kollaborative feedback aktiviteter out of  class

Dagens program kommer til at bestå af følgende emner:

  • Introduktion til feedback og peer feedback
  • Udvikling af aktiviteter og rammer for disse
  • Udvikling af kriterier
  • Feedbackforløbet og din rolle som underviser i dette
  • Introduktion og øvelser i PeerGrade, Blackboard blog og Blackboard diskussionsforum
  • Eksempler

Der vil være kaffepauser undervejs

Forberedelse:

Reflekter over, hvordan du evt. allerede gør brug af feedback og peer feedback i undervisningen, og om du har nogen erfaringer med at inddrage digitale værktøjer. Forhold dig desuden til, hvad dit pædagogiske formål er, og om du har nogen udfordringer, du tænker kan imødekommes med digital feedback og peer feedback.

Language/Sprog:

Kurset afholdes på dansk.  

The course will be conducted in Danish, but please do not hesitate to contact us if you want a similar course in English.

Varighed: 

3 timer. Denne workshop kan også skræddersyes til et undervisningsteam eller til faglige arrangementer på institutter og afdelinger.

Antal deltagere: 4-12

Tidspunkt: Tirsdag d. 20. oktober 2020 kl. 09.00-12.00

Sted: Online. Du modtager et link til workshoppen i din tilmeldingsbekræftelse. Linket til workshoppen findes desuden nederst på denne side.

Forplejning: Forplejningen vil bestå af kaffe, vand og småkager

Materiale/pc: Medbring en bærbar computer, og eventuelt noter fra din forberedelse.

Sørg for at du kan logge ind på Blackboard.