Adjunktpædagogikum

Adjunktkursus

Kurset i universitetspædagogik (adjunktpædagogikum) henvender sig til adjunkter og post.docs. som har en undervisningsforpligtelse i deres ansættelsesforhold på AU. Kurset udbydes to gange om året og er obligatorisk og en forudsætning for lektoransættelse.

Kursets overordnede formål er at bidrage til professionaliseringen og kvaliteten af undervisningen ved at udvikle deltagerens praktiske undervisningskompetencer samt udvikling af en scholarly tilgang til undervisning. 

Universitetspædagogisk Netværk (UPNet) har gennem en årrække stået for adjunktuddannelsen i universitetspædagogik ved Aarhus Universitet.

Læs mere om adjunktpædagogikum på hjemmesiden for Universitetspædagogisk Netværk.