Det perfekte blend til din undervisning: Blended learning

Deltagere: Denne workshop er for alle undervisere på alle niveauer, inden for alle fagområder og uanset undervisningsform på AU Health. Det er for undervisere der er interesseret i at gentænke deres undervisning eller kursus.

Formål: Få indsigt og inspiration til, hvordan blended learning kan styrke og revitalisere din undervisningspraksis. 

Indhold: Skab undervisning og kurser med en effektiv og sammenhængende kombination af læringsaktiviteter før, under og efter konfrontationstimerne. Få indsigt i mulighederne og udfordringerne ved dit eget undervisnings- og kursusforløb.

Du vil få en introduktion til konceptet blended learning og sparring på hvordan du kan designe eller gentænke et undervisnings- eller kursusforløb med fokus på elementer og læringsaktiviteter der kan fremme undervisningsoplevelsen og de studerendes læring.

Deltagerne vil arbejde praktisk med planlægningen og designet af et blended learning forløb med sammensætning af EDU-IT elementer og læringsaktiviteter efter behov og præference. 

Sprog: Workshoppen foregår på dansk eller engelsk efter behov.

Varighed: 3 timers workshop med 1 times forberedelse. Denne workshop kan også skræddersyes til et undervisningsteam eller til faglige arrangementer på institutter og afdelinger. 

Antal deltagere: 4-12 deltagere.

Kontakt/tilmeldning: 

Jens Laurs Kærsgaard (jenslaurs@cesu.au.dk)

Kamilla Pedersen (kamilla@cesu.au.dk)