Individuel feedback på din undervisningsportfolio: Faciliteret Multi-Source Feedback

Savner du at få kvalificeret og struktureret individuel feedback på dine pædagogiske kompetencer?

Vil du gerne udvikle din undervisningsportfolio?

Så skal du tilmelde sig Faciliteret Multi-Source Feedback.

Formål: Du får en status på dine aktuelle pædagogiske kompetencer via feedback fra flere kilder, samt mulighed for at målrette din pædagogiske kompetenceudvikling og udvikle din undervisningsportfolio.

Indhold: Faciliteret Multi-Source Feedback er et kompetenceudviklingsforløb, som indebærer at både du selv, dine kollegaer og udvalgte studerende giver feedback på dine pædagogiske kompetencer via en internetbaseret spørgeramme. Spørgerammen omhandler undervisning, kommunikation, samarbejde og øvrige pædagogiske kompetencer. Besvarelserne af spørgerammen samles i en personlig og fortrolig rapport, som du kan bruge fremadrettet. En erfaren feedbackfacilitator fra CESU gennemgår rapporten med dig i en faciliteret feedbacksamtale, hvor du sammen med facilitator reflekterer over din praksis og undersøger styrker og potentielle udviklingsmuligheder. Sammen med facilitator aftaler du, hvordan du vil følge op på feedbackforløbet og hvordan du kan indskrive dine pædagogiske kompetencer i din undervisningsportfolio. Forløbet varer ca. 5 timer (eksl. forberedelse)  fordelt over ca. 5 uger og består af følgende elementer:

  • Formøde med din feedbackfacilitator (1 time)
  • Rekruttering af feedbackgivere (2 timer)
  • Besvarelse af spørgeramme (30 minutter)
  • Faciliteret feedbacksamtale (1 time og 30 minutter)

Forberedelse: Du skal læse en artikel om undervisningsportfolio, se en video om feedback, samt udvikle din egen undervisningsportfolio.

Målgruppe: Undervisere på alle niveauer og inden for alle fagområder på AU Health.

Sprog: Forløbet er på dansk.

Antal deltagere: Du kan tilmelde dig som enkeltunderviser, eller en gruppe af undervisere kan tilmelde sig sammen til et team-baseret forløb.

Tilmelding: Kontakt Mette Krogh Christensen mkc@cesu.au.dk for tilmelding eller yderligere information.

Illustration af faciliteret multi-source feedback: