Multiple choice online kursus

Multiple choice online kursus

Kursusbeskrivelse: Dette online kursus vil gøre dig bedre rustet til at stille gode multiple choice-spørgsmål (MCQ) til dine studerende/kursister i forbindelse med eksamen eller interaktiv undervisning. Multiple choice-spørgsmål kan bruges til at teste faktuel viden eller anvendt viden i både kliniske og i biomedicinske fag. I modsætning til spørgsmålskonstruktion i andre testformer eksisterer der en række helt konkrete kvalitetskrav og faldgruber for multiple choice-spørgsmålskonstruktion, som du bør kende til, hvis du ønsker at lave valide spørgsmål. Den nødvendige viden kan du få ved at gennemføre dette kursus.

Kursusindhold:

  • MCQ items opbygning/strukur.
  • Anbefalede MCQ-formater.
  • Regler for item-indhold.
  • Konstruktion af gode OBA items.
  • Tekniske fejl og test wiseness.
  • Internationale tutorials

Afholdelsessted: Kurset er et ”self-paced” kursus på Blackboard med mulighed for at stille spørgsmål til underviser via mail eller fremmøde.  

Underviser: Mads R. Dahl, MD@cesu.au.dk, Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser (CESU).

Tilmelding: Tilmelding til kurset foregår på Blackboard. Se vejledning til tilmelding her: