Træk virkeligheden ind i undervisningen: Patient cases

Målgruppe: Denne workshop er for alle undervisere, særligt på de professionsrettede uddannelser.

Indhold: Du vil få introduktion og inspiration til patientcase-koncepter som eksempelvis virtual patients og simulerede patienter, og hvilke former for patientcases, der fremmer forskellige typer af læring.

Med afsæt i din egen undervisning arbejder du med en udviklingsplan til design eller integration af et patientcase-format. Udviklingsplanen afsøger mulighederne for at inddrage patientcases, der passer til konkrete læringsaktiviteter før, under og efter konfrontationstimerne.

Du har mulighed for at få sparring på hvordan kan du inddrage eksisterende patientcase-formater eller designe dem for at introducere til og give indsigt i netop din kliniske praksis, dit fagområde og/ eller din specialiserede kontekst.

Formål: Du vil få indsigt i, hvordan du kan anvende patientcases til at trække virkeligheden ind i din undervisning med fokus på fremme patientcentrerede tilgange hos studerende i undervisning af sundhedsvidenskabelig grundviden, færdighedstræning samt sociale-, psykologiske og sundhedsfaglige emner.

Sprog: Workshoppen foregår på dansk eller engelsk efter behov

Varighed: 3 timers workshop med 1 times forberedelse. Denne workshop kan også skræddersyes til et undervisningsteam eller til faglige arrangementer på institutter og afdelinger.

Deltagere: 4-12 deltagere

Kontakt/tilmelding: Kamilla Pedersen (Kamilla@cesu.au.dk) eller Peter Museaus (Peter@cesu.au.dk