Workshop: Opstart af dit EDU-IT-projekt

Deltagere: Senior ansatte

Formål:

Som en central del af EDU-IT satsningen på Aarhus Universitet er der i perioden 2018-2024 afsat særlige EDU-IT puljemidler, der kan søges af undervisere på AU. Hovedformålet med midlerne er at give dig som underviser ekstra muligheder for at gentænke din undervisningspraksis - og eksperimentere med inddragelse af forskellige digitale læringsteknologier i din undervisning.

Formålet med workshoppen er at introducere og arbejde med pædagogiske og didaktiske principper med henblik på at inddrage digitale læringsteknologier, og derved påbegynde udarbejdelsen af en ansøgning til puljemidlerne til jeres eget EDU-IT projekt. I vil blive introduceret for andre EDU-IT projekter og praksiseksempler, og have mulighed for at erfarings- og idéudveksle med kollegaer og CESU-konsulenter.

Her er det muligt for dig at læse mere om ansøgningsprocessen, vurderingsprocessen og – kriterierne, samt finde skabelonen til projektbeskrivelsen som skal udarbejdes.

Indhold:

Kl. 09.00-09.30: Oplæg om learning design og blended learning med henblik på at I skal konkretisere og videreudvikle på jeres undervisning, og hvordan digitale værktøjer kan inddrages.

Kl. 09.30-10.15: Præsentation og demonstration af andre EDU-IT projekter, herunder introduktion til praksiseksempler og hvordan I kan påbegynde jeres ansøgning

Kl. 10.15-10.30: Pause

Kl. 10.30-11.45: Aktivitet: Videreudvikle på jeres EDU-IT projekt vha. learning design modeller, og diskussion, samt erfarings- og idéudveksling med kollegaer. Der er mulighed for at få sparring af CESU konsulenter og en studentermedhjælper (indbygget pauser efter behov).

Kl. 11.45-12.00: Afrunding og evaluering

Kl. 12.00-12.30: Frokost

Kl. 12.30-14.00: Skriveworkshop (frivilligt)

Forberedelse:

Reflekter over, hvordan et typisk undervisningsforløb med dine studerende ser ud, og om du har nogen erfaringer med at inddrage digitale læringsværktøjer. Forhold dig desuden til, hvad din pædagogiske formål er og om du har nogen udfordringer i dit nuværende undervisningsforløb, som du har et behov eller et ønske om at educational IT kan imødekomme.
Du er også velkommen til at lave et første udkast af din ansøgning til puljemidlerne til dit eget EDU-IT projekt, og sende det til Jens Laurs Kærsgaard (jenslaurs@cesu.au.dk) inden workshoppen. Så vil underviserne på workshoppen læse det og komme med feedback, og ellers vil det være muligt at videreudvikle på ansøgningen til workshoppen.

Sprog:

Workshoppen afholdes på dansk, medmindre deltagerne anmoder om, at kurset gennemføres på engelsk

Varighed:

5 timer.

Antal deltagere:

Der er ingen begrænsninger. Kun for deltagere som har intention om at sende en ansøgning til EDU-IT pujlemidlerne.

Ugedag/dato/tidspunkt:

Tirsdag d. 6. oktober 2020, kl. 09.00 – 14.00, hvoraf de resterende to timer er frivillig

Sted:

EDU-IT Hubben
Trøjborgvej 82-84, 8000 Aarhus C
Bygning 1910, undervisningslokale 217

Forplejning:

Forplejningen vil bestå af kaffe, vand og småkager

Materiale/pc:

Medbring en bærbar computer, og eventuelt noter på jeres forberedelse.

Underviserens navn: Janne Saltoft Hansen, specialkonsulent og Jens Laurs Brøndum Kærsgaard, pædagogisk konsulent

Tilmeldingsfrist:

Tilmeldingen lukker fredag d. 2. oktober 2020 kl. 16.00

Tilmeld dig kurset her

Henvendelse i øvrigt til Lone Folmer Nielsen, lofo@cesu.au.dk / tlf. 93509044