Pædagogisk 1-1-konsultation

Indhold: Den pædagogiske konsultation er et tilbud om personlig målrettet pædagogisk konsultation, hvor du kan drøfte dine overvejelser om tilpasning af undervisningen som følge af den fysiske nedlukning af universitet og/eller som følge af omlægning til en anden eksamensform.

Du får mulighed for at drøfte og få sparring på pædagogiske aktiviteter og udfordringer (inkl. eksamensaktiviteter), så de studerende gennem opgaver eller undervisningsaktiviteter får mulighed for at stifte bekendtskab med den ny undervisningsform eller ny eksamensform frem mod eksamenen.

Konsultationen foregår som en times pædagogisk facilitering via Zoom, hvor en af CESU’s pædagogiske konsulenter hjælper dig med at kvalificere dine pædagogiske overvejelser i forhold til konkrete og aktuelle udfordringer med undervisning og/eller eksamen. Store som små udfordringer er velkomne.

Det pædagogiske format for konsultationen er kollegial supervision, hvor vi går spørgende og nysgerrigt til værks med henblik på at kunne træffe en velovervejet beslutning om videre handling. Det betyder, at vi arbejder med en udfordrende tilgang, hvor vi bestræber os på at se ”sagen” fra flere sider for at kunne træffe et mere kvalificeret valg med afsæt i pædagogisk/didaktisk forskning og teori suppleret af erfaringsbaseret god praksis fra undervisning på de sundhedsvidenskabelige uddannelser.

Hvis du har brug for mere teknisk-pædagogisk support, kan den pædagogiske konsulent også være behjælpelig med at etablere kontakt til en af vores EDU-IT-konsulenter.

Forberedelse: 

  • Du skal forberede en kort præsentation (tekst på et par linjer eller en ganske kort video) af din pædagogiske problemstilling og sende den til underviseren to dage før konsultationen.
  • Have en PC, headset og webcam.

Undervisere: Kamilla Pedersen, Liv Tholstrup, Mette Krogh Christensen og Peter Musaeus. Der vil kun være én underviser til stede pr. workshop.

Deltagere: Kursusledere og undervisere ved AU Health

Maks. antal deltagere pr. konsultation: 1 -3 undervisere, som er tilknyttet samme kursus og har samme pædagogiske problemstilling. 

Varighed: 20-60 minutter 

Tilmelding: Vi har lige nu ingen skemalagte 1-1-konsultationer. Er du interesseret i at få en konsultation for dig og evt. dine kolleger, så kontakt Lone Folmer Nielsen på lofo@cesu.au.dk