Webinar: Online eksamen via Zoom

Mange af efterårssemesterets mundtlige eksamener bliver som følge af corona-restriktionerne afviklet online i Zoom. Du kan tilmelde dig workshops for undervisere og eksaminatorer på Health, der gennemgår elementerne i en mundtligt eksamen online.  

Du kan som fortsat finde vejledninger om online eksamen, og opsøge gode råd og få sparring hos dit lokale pædagogiske team. 

På workshoppen vil du høre mere om: 

  • Processen før, under og efter eksamen - hvad skal du være opmærksom på?

  • At skabe tryghed i en online eksamenssituation for alle deltagere

  • Brug af Waiting Room og andre Zoom-funktioner i forbindelse med eksamen

  • Håndtering af særlige eksamenstype, eksempelvis forberedelsen, eksaminer med brug af tavle eller lodtrækning. 

Du kan også finde informationer og vejledninger til den online eksamen på AU’s side om omlægning af eksamen og ved at klikke dig videre til de fakultetsspecifikke informationer om eksamensomlægningen.

Indhold: Online eksamen via Zoom kan bruges som erstatning eller supplement til fremmødeeksamen. Undervisningsformen med EDU-IT kræver en justering i den pædagogiske levering og undervisningsmetoder. Vi skal på denne workshop blive sikre i oprettelse, afvikling og brug af mulighederne i programmet ZOOM.us.

Mere info på ZOOM.us: https://support.zoom.us/hc/en-us med ”One Minute Video Introductions” https://treat.au.dk/digitale-varktojer/zoom-us

Guide til zoom: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/209743263-Meeting-and-Webinar-Best-Practices-and-Resources

Forberedelse: Installation af Zoom client: https://zoom.us/download#client_4meeting

Have en PC, headset og webcam

Deltagere: Kursusledere og undervisere ved AU Health

Maks. antal deltagere pr. workshop: minimum 3, maksimum 15 deltagere

Varighed: 2 timer

Tilmelding: find et Zoom-webinar og tilmeld dig via denne side på Centre for Educational Development

Rådgivning fra din sædvanlige pædagogiske konsulent

Har du brug for individuel rådgivning, eller kan du ikke finde svar på dine spørgsmål om tilrettelæggelse af online eksamen af enten didaktisk eller teknisk karakter, er du velkommen til at kontakte medarbejderne fra Centre for Educational Development præcis som du plejer eller via ced@au.dk.