Workshops: Online undervisning via Zoom

Særligt om corona

Besøg denne underside for at læse mere om CESU's tilbud og tiltag ifm. lukningen. Her finder du bl.a. vejledninger, tilmelding til workshops, info om fjernundervisning mv.

Du kan også booke Zoom-workshop og 1:1 pædagogisk konsultation. Den pædagogiske konsultation er et tilbud om personlig målrettet pædagogisk konsultation, hvor du kan drøfte dine overvejelser om tilpasning af undervisningen som følge af den fysiske nedlukning af universitet og/eller som følge af omlægning til en anden eksamensform.

Indhold: Online undervisning via Zoom kan bruges som erstatning eller supplement til fremmødeundervisning. Undervisningsformen med EDU-IT kræver en justering i den pædagogiske levering og undervisningsmetoder. Vi skal på denne workshop blive sikre i oprettelse, afvikling og brug af mulighederne i programmet ZOOM.us.

Systemet kan bruges til undervisning af et stort antal studerende, uden at underviser er fysisk til stede med dem.

Mere info på ZOOM.us: https://support.zoom.us/hc/en-us med ”One Minute Video Introductions” https://treat.au.dk/digitale-varktojer/zoom-us

Guide til zoom: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/209743263-Meeting-and-Webinar-Best-Practices-and-Resources

Forberedelse: Installation af Zoom client: https://zoom.us/download#client_4meeting

Have en PC, headset og webcam

Forberede en simpel PowerPoint med 3 slides (fx Intro slide, Min undervisning/forskning slide og Exit slide)

Undervisere: Mads Ronald Dahl, Kasper Lauritzen, Janne Saltoft Hansen og Jens Laurs Kærsgaard

Deltagere: Kursusledere og undervisere ved AU Health

Maks. antal deltagere pr. workshop: minimum 3, maksimum 8 deltagere

Varighed: 2 timer

Tilmelding: Vi har lige nu ingen skemalagte Zoom-workshops. Er du interesseret i at få en workshop for dig og dine kolleger, så kontakt Lone Folmer Nielsen på lofo@cesu.au.dk