Kvalitetsudvikling kompetenceudvikling af underviserne og udvikling af uddannelserne på Health

CESU leder og deltager i udviklingsprojekter for at sikre stadig udvikling og kvalitetssikring af uddannelse på Health. De væsentligste områder er kompetenceudvikling af underviserne og udvikling af uddannelserne på Health. Vi bistår uddannelsesledere, der udvikler nye eller reviderer eksisterende uddannelser og er en central samarbejdspartner i relation til Educational IT på alle niveauer.  

CESU Kontaktpersoner

Institut for Klinisk Medicin, Institut for Biomedicin og Institut for Retsmedicin:

Institut for Klinisk Medicin, Institut for Biomedicin og Institut for Retsmedicin:

Institut for Odontologi og Oral Sundhed:  

Mads Ronald Dahl

MSc, PhD, MI, Specialkonsulent

Institut for Folkesundhed og Health forskeruddannelsen:

Øvrig kontakt