Om Internationalt semester

På Aarhus Universitet, HEALTH, arbejdes der i øjeblikket på at etablere et internationalt semester på 5. semester af kandidatuddannelsen i medicin (familie-samfund semestret). Der er således igangsat et 3-årigt pilotprojekt, som skal indeholde en forudgående grundig forberedelsesfase. Projektet er forankret hos Institutleder for Institut for Klinisk Medicin, Kristjar Skajaa og projektledelsen varetages af Semesterkoordinerende professor Ulla Breth Knudsen, Lektor Birgitte Bruun Nielsen og Chefkonsulent Louise Binow Kjær.

På denne side kan du finde mødereferater og andet materiale vedr. projektet.

 

Der er desuden udarbejdet informationsmateriale i form af en AU hjemmeside til studerende, en film og en brochure. Dem kan du se via nedenstående links:

 

Film: www.youtube.com/watch

 

AU hjemmeside: health.au.dk/en/education/medical-exchange/ - bemærk at den kan ændres i størrelse til brug på mobile enheder.

 

Brochure: www.e-pages.dk/aarhusuniversitet/1098/