Undervisningsudvikling

Ved udvikling af blended learning er det vigtigt at have fokus på et sammenhængende undervisningsforløb, da der skal være sammenhæng både mellem undervisningsaktiviteter, der foregår in-class, og aktiviteter, der foregår out-of-class.

Samtidig er det vigtigt at beskrive de enkelte aktiviteter grundigt, da aktiviteterne ofte foregår, når underviseren ikke er til stede.

Læs mere her om udvikling af undervisningsforløb og aktiviteter i forbindelse med blended learning.