Udvikling af aktiviteter

Aktiviteter i blended learning gør ofte brug af værktøjer, som minder meget om sociale medier eller andre dagligdags it-programmer. Derfor er det nærliggende at tro, at det for studerende er åbenlyst, hvordan de skal udføre disse aktiviteter. Men de studerende er ikke nødvendigvis vant til at bruge værktøjerne i læringsmæssig sammenhæng, og det kan også være meget forskelligt fra underviser til underviser, hvordan man ønsker at aktiviteter udføres. Da mange aktiviteter foregår out-of-class, har de studerende ikke mulighed for at spørge, når de er i tvivl. Derfor er det vigtigt at beskrive out-of-class aktiviteter grundigt for at få succes med blended learning.

Gennemgå disse fire punkter for hver out-of-class aktivitet, der skal udføres, og sørg for at aktivitetsbeskrivelsen er eksplicit tilgængelig for de studerende.