Udvikling af blended learning-forløb

Udvikling af undervisningsforløb med blended learning

For at kvalificere udviklingen af blended learning er der på CESU udviklet en model til udvikling og planlægning af undervisningsforløb, hvor aktiviteter foregår både i og mellem de fysiske møder med de studerende.

Modellen kan bruges direkte i planlægningen, da du som underviser kan skrive dine aktiviteter med de studerende ind i modellen og hermed kontrollere, at der er sammenhæng mellem aktiviteterne, samt at de forholder sig til dine læringsmål for forløbet.

Modellen, der bygger på STREAM (Godsk) og Castle Top Diagram (Dee Fink), understøtter udviklingen af aktiverende undervisningsforløb med metoder som Flipped Classroom og Just in Time Teaching.

Ved brug af modellen skabes sammenhæng og kommunikation mellem den fysiske undervisning (in-class) og de studerendes forberedelse og opfølgning (out-of-class) for på denne måde at udnytte den fysiske undervisning til refleksion, diskussion og anvendelse af viden, samt fokusere undervisningen i forhold til de studerendes behov.

Modellen lægger desuden op til, at man out-of-class veksler mellem fordybelse i læringsmateriale (artikler, video mv.) og deciderede aktiviteter (f.eks. online refleksionsøvelser, test, gruppearbejde mv.)

Til at supportere modellen er udviklet en folder med trinvis beskrivelse af undervisningsplanlægning med modellen og andre hjælpeværktøjer. Desuden indeholder folderen en række guidelines til kursusopbygning og aktiverende undervisning med Blackboard.