Om CESU en forsknings-, udviklings- og rådgivningsenhed inden for
præ- og postgraduat sundhedsvidenskabelig uddannelse for Health

Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser (CESU) er en forsknings-, udviklings- og rådgivningsenhed inden for præ- og postgraduat sundhedsvidenskabelig uddannelse for Health, Aarhus Universitet (AU) og Videreuddannelsesregion Nord. CESU understøtter dermed høj kvalitet og samfundsrelevans i fakultetets grunduddannelser, forskeruddannelse og efter- og videreuddannelsesaktiviteter.

Gennem forskning, undervisning, udvikling og rådgivning sikres det overordnede
mål for forskningsbaseret sundhedsvidenskabelig uddannelse ved at:

  • Udføre uddannelsesforskning på sundhedsområdet på højt internationalt niveau.
  • Gennemføre forskningsbaserede uddannelsesfaglige aktiviteter vedrørende uddannelserne.
  • Sikre ”Faculty Development” gennem tilbud om målrettede pædagogiske uddannelsestilbud til undervisere.
  • Udføre andre uddannelsesopgaver efter nærmere aftale med dekanatet for Health og videreuddannelsesregion Nord.
  • Bidrage til pædagogisk udvikling af efter- og videreuddannelse ved Health, især den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord.
  • Deltage i kvalitetsfremmende aktiviteter, herunder pædagogisk kompetenceudvikling.
  • Bistå uddannelsesledere, der udvikler nye eller reviderer eksisterende uddannelser.
  • Være central samarbejdspartner i relation til Educational IT på Health på alle niveauer
  • Rådgive fakultetsledelsen på Health i uddannelsesrelaterede uddannelsesvidenskabelige spørgsmål.
  • Rådgive ledelser og myndigheder om uddannelsesrelaterede spørgsmål.

    Læs mere om Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelsers formål og organisering her.

Find vej

INCUBA Skejby, Palle Juul-Jensens Boulevard 82, Bygn. B, 8200 Aarhus N

Nyttige links:

Parkeringsforhold ved INCUBA

Se bygningskort  

Hent appen AU Find