Om CESU en forsknings-, udviklings- og rådgivningsenhed inden for
præ- og postgraduat sundhedsvidenskabelig uddannelse for Health

Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser (CESU) er en forsknings-, udviklings- og rådgivningsenhed inden for præ- og postgraduat sundhedsvidenskabelig uddannelse for Health, Aarhus Universitet (AU) og Videreuddannelsesregion Nord. CESU understøtter dermed høj kvalitet og samfundsrelevans i fakultetets grunduddannelser, forskeruddannelse og efter- og videreuddannelsesaktiviteter.

Gennem forskning, undervisning, udvikling og rådgivning sikres det overordnede
mål for forskningsbaseret sundhedsvidenskabelig uddannelse ved at:

  • Udføre uddannelsesforskning på sundhedsområdet på højt internationalt niveau.
  • Gennemføre forskningsbaserede uddannelsesfaglige aktiviteter vedrørende uddannelserne.
  • Sikre ”Faculty Development” gennem tilbud om målrettede pædagogiske uddannelsestilbud til undervisere.
  • Udføre andre uddannelsesopgaver efter nærmere aftale med dekanatet for Health og videreuddannelsesregion Nord.
  • Bidrage til pædagogisk udvikling af efter- og videreuddannelse ved Health, især den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord.
  • Deltage i kvalitetsfremmende aktiviteter, herunder pædagogisk kompetenceudvikling.
  • Bistå uddannelsesledere, der udvikler nye eller reviderer eksisterende uddannelser.
  • Være central samarbejdspartner i relation til Educational IT på Health på alle niveauer
  • Rådgive fakultetsledelsen på Health i uddannelsesrelaterede uddannelsesvidenskabelige spørgsmål.
  • Rådgive ledelser og myndigheder om uddannelsesrelaterede spørgsmål.

    Læs mere om Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelsers formål og organisering her.

Der skete en fejl.

Vis debug information

Find vej

INCUBA Skejby, Palle Juul-Jensens Boulevard 82, Bygn. B, 8200 Aarhus N

Nyttige links:

Parkeringsforhold ved INCUBA

Se bygningskort  

Hent appen AU Find