Ambassadør for undervisning

Undervisningens stemme

En ambassadør for undervisning på Health er en underviser, der er særligt interesseret i og forpligtet til at udvikle undervisningen dér, hvor ambassadøren underviser til daglig. Ambitionen med at etablere et ambassadørnetværk er at få opbygget en kultur på Health, hvor god undervisning og uddannelseskvalitet får en endnu tydeligere og klarere stemme.

Sammen med fakultetets universitetspædagogiske enhed, Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser (CESU), spiller ambassadøren en central rolle som den underviser, der videndeler med kolleger og søger nye muligheder for at optimere de studerendes læring, undervisernes kompetencer og uddannelsens kvalitet.

Health har ambassadører for undervisning på alle fakultetets uddannelser. De danner tilsammen fakultetets ambassadørnetværk.

Hvad laver en ambassadør?

Man kan være ambassadør på mange måder, for eksempel som:

 • tovholder for et pædagogisk implementeringsprojekt på uddannelsen
 • foregangsperson i afprøvning af universitetspædagogiske koncepter
 • sparringspartner for en gruppe af kolleger, der vil afprøve og kvalificere nye undervisningsformer, prøveformer og/eller teknologier
 • facilitator af peer-supervision blandt kollegerne
 • rådgiver for kolleger omkring Blended Learning eller Flipped Classroom
 • formidler af egne erfaring med implementeringsprojekter eller konkrete pædagogiske tiltag i den lokale kontekst
 • rådgiver for CESU i udvælgelsen af særlige indsatser på Health og være medunderviser på CESU’s kurser
 • deltager i praksisnære pædagogiske forskningsprojekter med CESU.

En ambassadør deltager desuden i et universitetspædagogisk kompetenceudviklingsforløb (Scholarship of Teaching and Learning) hos CESU.

Hvad bruger du en ambassadør til?

Du kan bruge ambassadøren for undervisning som:

 • din sparringspartner når du afprøver og kvalificerer nye undervisningsformer, prøveformer og/eller teknologier
 • facilitator af peer-supervision for dig og dine kolleger
 • oplægsholder på relevante spotkurser lokalt på din uddannelse
 • din rådgiver omkring Blended Learning eller Flipped Classroom
 • din samarbejdspartner i praksisnære pædagogiske forskningsprojekter i samarbejde med CESU
 • din universitetspædagogiske inspirator.