Omlægning med brug af video og streaming

Omlægning med video og streaming dækker både over synkrone sessioner, hvor underviser og studerende kommunikerer med video, traditionelle video-produktioner og hybrid-former. Det anvendte format vil her være afhængigt af undervisningens format, holdets størrelse, praktiske forhold mv.

Muligheden for at understøtte de hybride formater vil i noget omfang være afhængigt af adgang til lokaler med video-udstyr. Husk derfor at undersøge hvilke lokaler, der kan være med til at understøtte det ønskede undervisningsformat på oversigten under "Retningslinjer for undervisning på Health".