Omlægning med brug af video og streaming

Generelt

Der findes flere modeller til at omlægge undervisning til video eller streaming, som bliver beskrevet nedenfor. Generelt anbefaler vi:

 • Understøtte med asynkrone, blended læringselementer og LMS-aktiviteter, som er forberedende selvstudie eller gruppearbejde.
 • Regelmæssige pauser af 5-10 minutters varighed til at lufte hovedet og samle tankerne.
 • Varigheden af undervisningen begrænses til max 3-4 timer.

Du kan læse hele notatet om afvikling af undervisning på Health, som modellerne tager udgangspunkt i ved at trykke på linket i højre side.

Asynkron online undervisning med videoer

 • Brug Blackboard til at uploade videoer - både for underviser og studerende - eller lav en eksisterende video-fil om til en video med multiple choice quiz.
 • Som alternativ til den synkrone fjernundervisning kan du lave en række Digitale præsentationer eller undervisningsvideoer. Her kan blandt andet Soapbox eller Screencast-O-Matic være anvendelige programmer til at optage det der foregår på ens skærm, en selv og lyden.

Fuldt online, synkron undervisning

 • Hvis alle studerende følger undervisningen online er formatet fuldt online. Her kan du som underviser sidde ved din computer, fx. på kontor eller hjemme, og bruge PowerPoint, webkamera og computerens mikrofon, ligesom hvis du deltog i et møde.
 • Modellen giver god mulighed for at følge med i studerendes aktivitet, fx. når de rækker hånden op eller skriver i chatten.
 • CESU anbefaler at bruge Zoom til denne type undervisning.

Fælles online undervisning kombineret med fysiske hold

 • I nogle undervisningsformater vil der foregå fysisk undervisning, der samtidig streames ud til studerende online - dette kaldes fælles online undervisning kombineret med fysisk holdundervisning.
 • Den enkleste måde at udføre parallel undervisning er at opstille sin computer på pulten i auditoriet, og holde undervisningen samtidig med at det streames.
 • Bemærk at uden assistance kræver denne model forskellige hensyn, fx. at du står tæt på din computer, så din undervisning fanges af billede og lyd; at du skal gentage spørgsmål/kommentarer fra auditoriet, da de online studerende ellers ikke kan høre dem; og at du bør indlægge pauser til at tjekke, om der er kommet spørgsmål fra studerende på chatten. En udvidet model af denne løsning er fælles undervisning med e-moderation.
 • Til denne type undervisning kan Zoom bruges.
 • Brugen af Zoom kan desuden suppleres af andre værktøjer, der sidestiller online og fysiske studerende – fx Mentimeter, brug af webkamera med tavle og papir, Padlet, mv.

Fælles online undervisning kombineret med fysiske hold med e-moderation

 • Fælles undervisning kan desuden udvides med e-moderation, dvs. at en teknisk/pædagogisk udlært e-moderator assisterer undervisningen, så du som underviser kan koncentrere dig om det faglige. En e-moderator kan fx. være en med-underviser, en studerende på semesteret eller en studentermedhjælper.
 • Fordelen ved en e-moderator er, at de fx. kan hjælpe med at anvende et auditories lyd- og video-udstyr til streaming, og at de løbende kan følge med i inputs fra de online studerende. Dette er også en fordel, hvis kurset består af mange skiftende undervisere.
 • Bemærk at e-moderation ofte kræver en større forberedelse fx. til at opsætte udstyr, booke assistance eller oplære studerende.
 • Til denne type undervisning kan Zoom og Adobe Connect anvendes.