Hybridundervisning

  • I nogle undervisningsformater vil der foregå fysisk undervisning, der samtidig streames ud til studerende online - dette kaldes hybridundervisning.
  • Den enkleste måde at udføre parallel undervisning er at opstille sin computer på pulten i auditoriet, og holde undervisningen samtidig med at det streames.
    • Bemærk at uden assistance kræver denne model forskellige hensyn, fx. at du står tæt på din computer, så din undervisning fanges af billede og lyd; at du skal gentage spørgsmål/kommentarer fra auditoriet, da de online studerende ellers ikke kan høre dem; og at du bør indlægge pauser til at tjekke, om der er kommet spørgsmål fra studerende på chatten.
  • Alternativt anvendes nogle af de permanente video-setups, som kan ses på oversigten over undervisningslokaler. Her er det vigtigt at skelne mellem, om det hybride skal undervise et forelæsnings- eller holdbaseret format, som uddybes nedenfor.

Forelæsning

Til hybridundervisning i forelæsningsformat anvendes auditorier med Panopto, LifeSize og Cisco Zoom. Udstyret er velegnet til forelæsninger, hvor undervisningen primært består af formidling fra underviser. Der er mulighed for interaktion med de studerende ved eksempelvis at benytte Mentimeter. Forelæsningerne kan i nogle setups optages og gøres tilgængelige på Blackboard.

Holdundervisning

Til hybrid holdundervisning anvendes auditorier med Creston-Zoom. Dette udstyr er velegnet til formater, hvor undervisningen i højere grad består af en vekslen mellem oplæg/tavleundervisning ved underviser og drøftelser mellem underviser og studerende samt mellem studerende. Underviser kan via et enkelt betjeningspanel skifte mellem forskellige undervisningsformater: Plenum, powerpointpræsentation, tavleundervisning og ekstern deltager (enten underviser eller studerende).

Kom i gang med Creston-Zoom