Tilpasning af kursusaktiviteter til understøttelse af studerendes selvstændige læring og interaktion

Undervisningen og de studerendes læring skal understøttes bedst muligt under de givne omstændigheder. Dette handler først og fremmest om at hjælpe de studerende til at arbejde endnu mere selvstændigt med stoffet i den kommende tid samt at kommunikere ofte og præcist. Her er eksempler på, hvordan du tilpasser kursusaktiviteter til understøttelse af studerende læring og interaktion.

Generelle overvejelser

 • Hvilke aktiviteter skal de studerende deltage i mellem den skemalagte undervisning, og hvordan kobles det bedst til selve undervisningen?
 • Hvordan organiseres undervisningen i forhold til ét enkelt versus to læringsrum?
 • Hvilke aktiviteter kan gennemføres individuelt? Hvilke kan med fordel gennemføres i grupper? Hvilke aktiviteter kan med fordel gennemføres online?
 • Hvilken teknisk understøttelse er nødvendig for at gennemføre den ønskede undervisning?

Synkrone læringsaktiviteter

 • Fjernundervisning med Zoom og breakout rooms til casearbejde
 • Kombination mellem de synkrone møder med underviseren i plenum, og arbejde mellem studerende uden underviserens tilstedeværelse.
 • Studenteroplæg vha. Zoom (evt. i breakout rooms) og anvendelse af rubrics til peer-feedback
 • Paneldebat af problemstillinger med forudantaget professionelle roller
 • Peer-feedback vha. PeerGrade
 • Afstemning vha. Mentimeter
 • Brugen af Padlet til at skabe et visuelt overblik og mindmapping til brainstorming, deling af tanker, spørgsmål og svar.

Asynkrone læringsaktiviteter

Design hjemmeopgaver til grupper

 • For at skabe et interaktivt læringsmiljø mellem de studerende kan du opretter læringsgrupper på Blackboard (brug gerne allerede etablerede studiegrupper) og designe hjemmeopgaver, spørgsmål og øvelser via Blackboard; men som underviser kan du også bruge teknologi til at skabe et dynamisk og interaktiv læringsmiljø ved at give studerende mulighed for at interagere med hinanden.
 • Online skriftligt samarbejde, der skaber rammer om gruppearbejde blandt andet ved hjælp af Google Docs eller diskussionsforum via Blackboard. Eksempel på brug af peer-feedback: casen om ”Større skriftlig gruppeopgave med peer feedback”.